Google Analytics 4: K čemu slouží a jak ji využít

Google Analytics 4: K čemu slouží a jak ji využít

Google Analytics 4 (GA4) je nejnovější verze analytického nástroje od Google, která poskytuje lepší vhled do chování zákazníků napříč různými platformami. Pokud se zabýváte tvorbou webových stránek, GA4 je nezbytným nástrojem pro sledování a analýzu návštěvnosti.

Klíčové vlastnosti GA4:

 1. Model založený na událostech: Na rozdíl od UA, kde se metriky soustředí kolem relací a zobrazení stránek, GA4 se zaměřuje na události. To umožňuje detailnější sledování interakcí uživatelů s webovými stránkami a aplikacemi. Při tvorbě webu je důležité sledovat, jak uživatelé interagují s různými prvky stránky, a GA4 v tom může výrazně pomoci.

 2. Prediktivní metriky: GA4 využívá strojové učení k predikci chování uživatelů, jako je pravděpodobnost odchodu nebo pravděpodobnost konverze, což pomáhá marketingovým týmům lépe cílit své kampaně. Při plánování marketingového kalendáře 2024 mohou prediktivní metriky poskytnout cenné informace pro efektivnější plánování kampaní.

 3. Lepší ochrana soukromí: GA4 se navrhuje s ohledem na budoucí požadavky na ochranu soukromí, což znamená menší závislost na souborech cookie a lepší řízení datového souhlasu. To je klíčové pro každého, kdo se zabývá SEO optimalizací a tvorbou webových stránek, protože ochrana soukromí uživatelů je stále důležitější.

 4. Integrace s BigQuery: GA4 nabízí nativní integraci s BigQuery, což umožňuje pokročilou analýzu velkých objemů dat a snadnější propojení s dalšími datovými zdroji. Pro firmy, které se zabývají vytvořením webových stránek a potřebují pokročilou analýzu, je tato integrace velkou výhodou.

K čemu je GA4 dobrá:

GA4 je vynikající nástroj pro firmy a organizace, které chtějí získat lepší vhled do chování svých uživatelů, optimalizovat marketingové kampaně a zlepšit uživatelskou zkušenost. GA4 umožňuje:

 1. Měření konverzního poměru:

  • Míra uživatelských klíčových událostí: Procento uživatelů, kteří provedli jednu nebo více klíčových (konverzních) událostí.
  • Míra klíčových událostí relace: Procento relací, ve kterých byla provedena jedna nebo více klíčových událostí.
  • Konverzní poměr událostí: Tento poměr vyžaduje vlastní výpočet, jedná se o procento událostí vedoucích k jedné nebo více klíčovým událostem.
  • Konverzní poměr elektronického obchodu: Tento poměr již není standardní metrikou v GA4, ale lze jej vypočítat manuálně.
 2. Správa nepřiřazeného provozu: Nepřiřazený provoz se týká návštěvnosti, kterou nelze zařadit do žádné z výchozích skupin kanálů. Tento problém lze řešit úpravou pravidel kanálů a správným nastavením tagů. Správná SEO optimalizace pomáhá zlepšit přiřazování návštěvnosti.

 3. Implementace a nastavení: GA4 vyžaduje pečlivé nastavení, aby se využila všechna její vylepšení a možnosti. Správné nastavení zahrnuje například vytvoření událostí a cílů, nastavení e-commerce měření a integraci s dalšími nástroji. Při tvorbě webových stránek, například pomocí word press šablon, je důležité mít GA4 správně nastavenou.

Jak správně nastavit GA4:

Pro profesionální nastavení GA4 je dobré postupovat podle doporučených kroků. Některé z těchto kroků zahrnují:

 1. Vytvoření nového účtu GA4 nebo upgrade stávajícího účtu UA.
 2. Nastavení událostí a cílů, které chcete sledovat.
 3. Integrace GA4 s Google Tag Managerem (GTM) pro snadnější správu značek.
 4. Nastavení e-commerce měření, pokud provozujete online obchod.
 5. Použití e-knihy nebo kontrolního seznamu pro ověření, že máte vše správně nastavené.

Pro ty, kteří si nejsou jisti, zda jejich nastavení je správné, nebo potřebují pomoc s migrací, je vhodné obrátit se na odborníky. Pokud se zabýváte tvorbou webu nebo používáte word press cz, správné nastavení GA4 vám pomůže získat detailní vhled do chování uživatelů.

Google Analytics 4 představuje moderní a robustní nástroj pro sledování a analýzu uživatelského chování. Díky zaměření na události, prediktivním metrikám a lepší integraci s dalšími nástroji Google umožňuje GA4 firmám získat cenné insights, které mohou využít k optimalizaci svých marketingových aktivit a zlepšení uživatelské zkušenosti. Pro společnosti zabývající se výrobou webových stránek nebo používající webové stránky šablony je GA4 nepostradatelným nástrojem. S pečlivým nastavením a správným využitím může GA4 výrazně přispět k růstu a úspěchu vaší organizace.